Víza do Indie

Slováci tak ako aj Česi majú pri cestovaní do Indie vízovú povinnosť. Vybavovanie turistických víz ale nie je veľký problém. Žiadosť sa podáva osobne na indickom veľvyslanectve v Bratislave.

ZMENA (od roku 2014): Víza sa musia podávať najprv elektronicky, vyplnenú žiadosť si potom vytlačíte a osobne doručíte s ďaľšími povinnými dokumentmi (viz. nižšie) na indické veľvyslanectvo.

Dokumenty potrebné  k vydaniu víz:
1. Riadne vyplnený a podpísaný formulár (z online žiadosti);
2. originál cestovného pasu platného minimálne 6 mesiacov po vypršaní platnosti víz;
3. doklad o dostatku finančných prostriedkov v objeme 50 EUR na každý deň pobytu v Indii;
4. spiatočná letenka;
5. doklad o zdravotnom cestovnom poistení na celé obdobie pobytu v Indii.

Body 3., 4. a 5. odovzdať fotokópie. Formulár je najlepšie vypísať po anglicky. Pri bode 2 Vám stačí výpis z účtu, ktorý si môžete vytlačiť sami cez Vás internet banking. 

Kedy a kde podať žiadosť o víza:

Adresa veľvyslanectva: Dunajská 4, 7. poschodie, 811 08 Bratislava
Príjem žiadostí: pondelok - piatok: 9:00 - 11:00
Vydávanie dokumentov žiadateľom: pondelok - piatok: 15:30 - 16:30

Víza som si bola podať medzi vianočnými sviatkami, takže som vôbec nemusela čakať. S vyplnenou žiadosťou a potrebnými dokumentmi som šla ku konzulátke, kde sa ma spýtala, čo plánujem navštíviť v Indii, prečo tam idem a ani nie za 5 min. som mala potvrdenú žiadosť. Čo bolo najlepšie, víza mi vydali ešte hneď v ten deň poobede. Pochybujem ale, že to je bežná prax, pretože víza väčšinou vydávajú do troch dní, len medzi sviatkami toho nemali veľa. Mala som tú česť navštíviť aj indické veľvyslanectvo v Prahe, pretože som od nich potrebovala overiť pár dokumentov a teda tu sa to čakanie na víza ráta na hodiny, keďže tu väčšinou natrafíte na min. 10 ľudí pred vami. Poplatok za vydanie víz je 53 Eur.

Dôležité:
Víza sa vydávajú na obdobie 3 mesiacov, pričom platnosť víz je od dátumu vydania nie od dátumu vstupu do Indie! Takže ak Vám vydajú víza 28.12.2012 platnosť víz je do 28.3.2013.
Medzi dvoma po sebe idúcimi turistickými návštevami Indie je povinná minimálne dvojmesačná prestávka.

Adresa indického veľvyslanectva