Povinná výbava bicyklov v Českej Republike

Povinná výbava bicyklov v Českej Republike

Bicykel musí byť vybavený:

 

 • Dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami
 • Zátkami alebo rukoviatkami na zaslepenie voľných koncov riadidiel
 • Voľné konce riadidiel, bŕzd a ďalších častí bicykla musia byť obalené materiálom pohlcujúcim energiu a na bicykli nesmú byť ostré hrany na riadidlách páčkach a podobne
 • Matice nábojov kolies musia byť uzatvorené
 • Zadným odrazovým sklíčkom červenej farby, toto sklíčko môže byť kombinované so zadným svetlom červenej farby
 • Predným odrazovým sklíčkom bielej farby
 • Odrazovými sklíčkami oranžovej farby na oboch stranách pedálov
 • Na lúčoch predného a zadného kolesa aspoň jedným odrazovým sklíčkom oranžovej farby na každej strane bicykla
 • Všetky vyššie uvedené odrazové sklíčka môžu byť, podobne ako na Slovensku, nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu

 

Za zníženej viditeľnosti musí byť bicykel vybavený:

 

 • Predným svietidlo svietiacim dopredu súvislí lúč bielej farby. Ak je komunikácia súvislo a dostatočne osvetlená môže byť toto svietidlo nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom bielom farby
 • Zadným svietidlom svietiacim dozadu súvislí lúč červenej farby. Zadné svietidlo môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby
 • Zdrojom elektrického prúdu a ak ide o zdroj so zásobou elektrického prúdu musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť po dobu najmenej 1,5 hod. bez prerušenia

 

Tento text je len výňatkom z kompletného znenia zákona prílohy č. 13. Kompletné znenie zákona si môžete stiahnuť v prílohe: Zákon 341/2002 o technických podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách