Povinná výbava bicyklov na Slovensku

Povinná výbava bicyklov na Slovensku

Bicykel musí byť vybavený:

 • Dvoma na sebe nezávislými brzdami
 • Predným bielym a zadným červeným svetlom (zadné môže svietiť aj prerušovane)
 • Zdrojom elektrického prúdu (v prípade batérii musia svietiť aspoň 1,5 hod)
 • Zadným odrazovým sklom, ktoré môže byť súčasťou zadného svetla oboje vo výške 25-90 cm nad vozovkou
 • Aspoň jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby na každej strane bicykla (aspoň jedna strana odrazového skla musí mať minimálne 2cm, plocha nesmie myť menšia ako 2000m2)
 • Oranžovými odrazovými sklami na oboch stranách pedálov
 • Všetky vyššie uvedené odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu
 • Jasne znejúcim zvončekom
 • Zátkami alebo rukoviatkami na zaslepenie voľných koncov riadidiel
 • Voľné konce riadidiel, bŕzd a ďalších častí bicykla musia byť obalené materiálom pohlcujúcim energiu a na bicykli nesmú byť ostré hrany na riadidlách páčkach a podobne
 • Matice nábojov kolies musia byť uzatvorené

Za zníženej viditeľnosti musí byť bicykel vybavený:

 • Predným svietidlo svietiacim dopredu súvislí lúč bielej farby. Ak je komunikácia súvislo a dostatočne osvetlená môže byť toto svietidlo nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom bielom farby
 • Zadným svietidlom svietiacim dozadu súvislí lúč červenej farby. Zadné svietidlo môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby
 • Zdrojom elektrického prúdu a ak ide o zdroj so zásobou elektrického prúdu musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť po dobu najmenej 1,5 hod. bez prerušenia

Tento text je len výňatkom z kompletného znenia zákona §22. Kompletné znenie zákona si môžete stiahnuť v prílohe: Zákon 464/2009 o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách